Zadzwoń teraz 585 004 307

Umowa pożyczki – poznaj najważniejsze elementy tego dokumentu

Przed podpisaniem umowy o pożyczkę, należy koniecznie przeanalizować jej wszystkie elementy oraz sprawdzić, czy są zgodne z tym, co zostało ustalone z firmą pożyczkową. W poniższym artykule wskazaliśmy najważniejsze zapisy takiego dokumentu i w dokładny sposób je omówiliśmy. Zachęcamy do lektury!

Umowa pożyczki – podstawowe informacje

Umowa o pożyczkę, to bardzo ważny dokument, którego pod żadnym względem nie należy lekceważyć. Podpisanie takiej umowy bez wcześniejszego przeczytania i przeanalizowania poszczególnych zapisów może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Co trzeba o niej wiedzieć? Na jakie elementy trzeba zwrócić szczególną uwagę?

Każdy konsument powinien zdawać sobie sprawę, że większość firm pożyczkowych dba o to, żeby treść umów pożyczkowych była zrozumiała dla każdego klienta. Wypełnienie takiego rodzaju dokumentu nie jest skomplikowaną czynnością i nie powinno zająć dużej ilości czasu.

Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia poszczególnych elementów umowy o pożyczkę, najpierw powinniśmy zapoznać się z jej definicją, która została zawarta w art. 720§1 Kodeksu cywilnego.

§ 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Umowa o pożyczkę – o jakich elementach trzeba wiedzieć?

W poniższych akapitach wymieniliśmy najważniejsze zapisy umowy pożyczki i w szczegółowy sposób omówiliśmy, czym się charakteryzują. Jeżeli je przeanalizujemy łatwiej będzie zrozumieć dokument, który otrzymamy później do podpisania od wybranej firmy pożyczkowej.

Do najważniejszych zapisów umowy o pożyczkę należą:

  • strony i przedmiot umowy o pożyczkę,
  • koszty pożyczki i czas trwania umowy,
  • nieterminowa spłata pożyczki,
  • przedłużenie terminu spłaty zobowiązania,
  • wypowiedzenie umowy pożyczki.

Strony i przedmiot umowy o pożyczkę

Na początku każdej umowy o pożyczkę powinny znajdować się zapisy dotyczące podmiotów, które ją zawierają – w tym przypadku będzie to pożyczkobiorca i firma pożyczkowa. W dokumencie powinny znajdować się nasze dane osobowe oraz informacje na temat pożyczkodawcy tj. nazwa, adres siedziby czy numery NIP, KRS i REGON.

Następnym elementem jest przedmiot umowy pożyczki, czyli koszty zobowiązania finansowego, które zostały wcześniej określone przez firmę pożyczkową. W tym miejscu należy podkreślić, że informacje na temat ich wysokości powinniśmy dostać już na etapie wnioskowania o pożyczkę krótkoterminową lub ratalną.

Koszty pożyczki i czas trwania umowy

Kolejnym ważnym elementem w umowie pożyczkowej jest zapis dotyczący całkowitych kosztów zobowiązania finansowego, czyli Rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Trzeba wiedzieć, że RRSO w głównej mierze wyliczane jest na podstawie kwoty i okresu spłaty pożyczki. Oprócz tego w dokumencie powinny być również uwzględnione opłaty tj.

  • opłata weryfikacyjna, przygotowawcza i operacyjna,
  • prowizja za udzielenie pożyczki,
  • odsetki narzucone przez firmę pożyczkową,
  • ewentualne ubezpieczenie zaciągniętego zobowiązania.

Warto również zwrócić uwagę na czas trwania umowy o pożyczkę i upewnić się, czy został właściwie zapisany przez pożyczkodawcę. Ważność takiego dokumentu powinna kończyć się wraz z ostatnim dniem spłaty zobowiązania finansowego. Przykładowo, jeżeli zaciągniemy chwilówkę, wtedy umowa będzie trwać 30 dni.

Nieterminowa spłata pożyczki

W każdej umowie o pożyczkę muszą zawierać się treści dotyczące konsekwencji związanych z niedotrzymaniem terminu spłaty zobowiązania finansowego. W tym zapisie firma pożyczkowa poinformuje nas o ewentualnym uregulowaniu odsetek karnych, kosztów związanych z wezwaniami do zapłaty, procesu windykacyjnego czy sprawy sądowej.

Przedłużenie terminu spłaty pożyczki

Niektóre firmy pożyczkowe oferują możliwość przedłużenia terminu spłaty pożyczki, dlatego w umowie pożyczkowej powinien znaleźć się zapis na ten temat. Pożyczkodawca w tym punkcie dokumentu informuje pożyczkobiorcę o zasadach przedłużenia okresu uregulowania pożyczki oraz liczby ewentualnych przedłużeń.

Wypowiedzenie umowy pożyczki

Najważniejszym elementem umowy o pożyczkę jest zapis o odstąpieniu od takiego dokumentu. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, trzeba zdawać sobie sprawę, w jakich sytuacjach firma pożyczkowa może rozwiązać z nami umowę oraz na jakie ewentualne konsekwencje należy się przygotować.

W tym punkcie umowy muszą zawierać się również informacje o tym, kiedy pożyczkobiorca będzie mógł rozwiązać umowę z pożyczkodawcą. W przypadku, gdy ten zapis nie zostanie uwzględniony w dokumencie, wtedy będziemy mogli go unieważnić i wystosować prośbę o uzupełnienie brakujących treści.

Ważne – kredyt i pożyczka, to dwa różne produkty finansowe, dlatego pod żadnym względem nie można porównywać umowy o pożyczkę z kredytową.


Pożyczaj szybciej niż myślisz!

Chwilówka do 3000zł!

Weź chwilówkę

Pożyczka na raty do 15 000 zł

Weź szybką pożyczkę ratalną!

Weź pożyczkę na raty
logo loando
logo odpowiedzialny pożyczkodawca
logo pożyczka portal