Zadzwoń teraz 585 004 307

Kredyt a pożyczka. Poznaj różnice!

Pojęcia kredytu i pożyczki są zazwyczaj używane zamiennie. Niesłusznie. Między tymi pojęciami występują faktyczne, formalne różnice. Zobacz, czym się różni pożyczka od kredytu.

Co to jest pożyczka?

Pożyczką nazwiemy za kodeksem cywilnym (art. 720) umowę, w której jedna ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę określoną ilość pieniędzy lub rzeczy, które muszą zostać zwrócone. Pożyczkę można wziąć od każdego – również osób prywatnych, czyli rodziny, znajomych. Jedynym warunkiem, który narzuca kodeks cywilny jest obowiązek sporządzenia pisemnej < link>umowy pożyczki przy pożyczkach na kwoty przekraczające 1000 zł.

Należy pamiętać, że od pożyczki prywatnej obowiązuje PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych, który zobowiązany jest zapłacić pożyczkodawca. Podatek ten przyjmuje wartość zerową przy pożyczce w bliskiej rodzinie.

Pożyczki udzielane przez firmy pożyczkowe podlegają pod ustawę o kredycie konsumenckim. Oznacza to, że chwilówki i pożyczki ratalne obowiązują niemal takie same zasady jak bankowe pożyczki konsumenckie. Określone są maksymalny koszt kredytu, konieczność podawania całkowitej kwoty kredytu i RRSO, możliwość wcześniejszej spłaty i wycofania się z umowy. Dzięki temu produkty tego typu są tak samo bezpieczne jak kredyty.

Co to jest kredyt?

Kredytu z zasady mogą udzielać tylko banki, które działają na zasadach określonych ustawie o prawie bankowym. Kredyt jest w niej zdefiniowany w art. 69. Cel kredytu musi być precyzyjnie określony w umowie i musi być ona zawsze sporządzona na piśmie. Nie można też kredytować rzeczy – kredyt zawsze dotyczy pieniędzy. Dodatkowo banki podczas udzielania kredytów są zobowiązanie przestrzegania ustaw takich jak ustawa o kredycie konsumenckim czy ustawa o kredycie hipotecznym.

Na mocy tych ustaw kredyty są udzielane na z góry określonych zasadach. Określony jest maksymalny koszt kredytu, oprocentowanie, czas trwania umowy, warunki reklamy, możliwość wycofania się z umowy i nadpłaty kredytu i jeszcze inne konieczne elementy, zależnie od typu danego kredytu. Zgodnie z rekomendacją T banki mają obowiązek udzielania kredytów wyłącznie po sprawdzeniu zdolności kredytowej. Obowiązek ten nie spoczywa na innych instytucjach finansowych.

Nie oznacza to, że banki udzielają wyłącznie kredytów. Mogą one udzielać pożyczek, pod warunkiem że korzystają ze swojego kapitału, a nie środków zgromadzonych na ich kontach przez klientów. Pożyczką bankową będzie np. odnawialny debet na koncie, jeśli jego czas trwania nie jest określony czasowo.

Czym różni się kredyt od pożyczki?

Podsumowując, między kredytem a pożyczką zachodzi kilka istotnych różnic. Kredyt można dostać wyłącznie w formie pieniężnej, a pożyczyć można również rzeczy. Pożyczki może udzielić właściwie każdy, a kredytu wyłącznie bank. Można ją też wydać na dowolny cel – kredyt nie zawsze, chyba, że jest to kredyt konsumpcyjny. Istotną formalnie różnicą jest forma własności użyczonych pieniędzy. Pożyczkę dostaje się na własność, a kredytem jedynie dysponuje.

Porównanie kredytu i pożyczki nie może dać odpowiedzi na to, który produkt jest lepszy. To zależy od danej sytuacji, na przykład indywidualnej zdolności kredytowej. Jeśli ktoś ma już zobowiązania, albo nie ma stałej umowy o pracę to może mieć trudność z uzyskaniem kredytu w banku. Wtedy pomocne będą firmy pożyczkowe. Pożyczki i chwilówki można dostać znacznie szybciej niż kredyt, bez zaświadczeń i szczegółowej weryfikacji. Nie zawsze, ale zazwyczaj oprocentowanie tych produktów jest jednak wyższe od kredytów, ze względu na większe ryzyko ponoszone przez pożyczkodawców. Ze względu na zapisy ustawy o kredycie konsumenckim pożyczki od instytucji finansowych nie są bardziej bardziej ryzykowne od kredytów bankowych. Obowiązują je te same zasady dotyczące reklamy, warunków spłaty, warunków zawierania umowy i maksymalnych kosztów udzielanego zobowiązania.

Pożyczka hipoteczna a kredyt hipoteczny

Te produkty łączy właściwie tylko forma zabezpieczenia, czyli hipoteka na nieruchomości. Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe, które służy zabezpieczeniu spłaty zobowiązania. Wpisuje się ją do działu IV księgi wieczystej. W przypadku zaprzestania spłaty bank czy inny wierzyciel automatycznie przejmuje prawo do nieruchomości. Dzięki temu ta forma pożyczania jest bardzo bezpieczna dla pożyczkodawcy. Bank będzie w stanie zaproponować niskie oprocentowanie i prowizję, bo nie ponosi istotnego ryzyka zaprzestania spłaty. W razie problemów ze spłatą po prostu przejmie nieruchomość i odzyska zainwestowane pieniądze.

Kredyt hipoteczny bierze się w celu zakupu nieruchomości, która jest jednocześnie zabezpieczeniem tego kredytu, natomiast pożyczkę hipoteczną bierze się na jakiś inny cel, na przykład zakup innej nieruchomości czy inwestycję. Pożyczkę hipoteczną można dostać nawet na 70 proc. wartości nieruchomości, więc bardzo dużą kwotę i z niskim oprocentowaniem. Wadą tej pożyczki jest natomiast ryzyko utraty nieruchomości. Podobnie jak w przypadku zwykłych pożyczek i kredytów, kredytu hipotecznego może udzielić wyłącznie bank, a pożyczki hipotecznej każdy. Kredyty hipoteczne są regulowane na mocy specjalnej ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z 23 marca 2017 roku.

Pożyczka a kredyt – tabela

Najłatwiej jest zauważyć różnice między kredytem a pożyczką przy pomocy tabeli.

Kredyt Pożyczka
Przedmiot zobowiązania pieniądze pieniądze lub przedmioty
Cel zobowiązania określony w umowie dowolny
Umowa pisemna pisemna lub ustna, jeśli pożyczka dotyczy zobowiązania o wartości poniżej 1000 zł
Regulacje prawne ustawa o prawie bankowym, ustawa o kredycie konsumenckim, ustawa o kredycie hipotecznym kodeks cywilny i ustawa o kredycie konsumenckim, jeśli pożycza firma
Kto może udzielić Bank Każdy
Czas spłaty zawsze określony może być nieokreślony

Pożyczaj szybciej niż myślisz!

Chwilówka do 3000zł!

Weź chwilówkę

Pożyczka na raty do 15 000 zł

Weź szybką pożyczkę ratalną!

Weź pożyczkę na raty
logo loando
logo odpowiedzialny pożyczkodawca
logo pożyczka portal